COEINF

Un dels objectius del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) ha estat la d’oferir un servei d’arbitratge encarat a resoldre conflictes que tenen per objecte la matèria del nostre sector. Per aquest motiu es va crear el Tribunal Arbitral del COEINF (TA-COEINF) amb la funció d’administrar els arbitratges, exclusivament d’equitat, sobre matèries relacionades amb l’exercici de la professió de l’Enginyeria en Informàtica.

Per tal de regular-ne el funcionament l’Assemblea del COEINF va aprovar al seu dia els Estatuts i el Reglament del TA-COEINF, l’última edició dels quals data del 15 de març de 2010. Els òrgans que conformen el Tribunal són el Consell i la Junta.

apreton